Wat doen we?

Voor beide voormalige gemeenten lopen trajecten om een nieuw bestemmingsplan buitengebied vast te stellen. Deze trajecten worden los van elkaar doorlopen, uiteraard is er wel sprake van onderlinge afstemming. Voor het grondgebied van de oude gemeente Zevenaar loopt de procedure ontwerpbestemmingsplan, met inbegrip van het afhandelen zienswijzen. Voor het grondgebied van de oude gemeente Rijnwaarden zal de raad in de eerste helft 2018 de nota van uitgangspunten moeten vaststellen.