Wat willen we?

We voeren goed beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen uit. De uitgifte van de graven fluctueert per jaar en de tendens is dat er meer gecremeerd wordt dan begraven. Dit gaat ten koste van de uitgifte van graven. Dit is een landelijke tendens. We streven naar een kostendekkendheid van 60%.