Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

7. Volksgezondheid en duurzaamheid
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20189.3149.3579.3829.382
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018461436418418
2. Autonome ontwikkelingen40213206196
Totaal mutaties primitieve begroting421223212222
Totaal lasten8.8929.1349.1719.161
Baten
Oorspronkelijke begroting 20187.9878.0238.0488.048
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 201857575757
Totaal mutaties primitieve begroting57575757
Totaal baten7.9317.9677.9927.992
Saldo voor bestemming9621.1671.1801.169
Mutaties reseve
Toevoegingen4444
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties4172020
Resultaat9581.1501.1601.149

Programma Financieel per taakveld

7. Volksgezondheid en duurzaamheid
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten8.8939.1349.1719.161
Baten7.9317.9677.9927.992
Saldo van baten en lasten9621.1671.1791.169
Toevoeging reserves4172020
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat9581.1511.1601.150