Algemeen

Doelstelling

We werken binnen het Sociaal Domein aan een overkoepelende opgave (ambitie): we willen de kansen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners vergroten. Dit doen we door de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, meer informele en collectieve vormen van zorg en lichte ondersteuning aan te bieden en verbindingen te leggen tussen wijk-/buurtbewoners. Daarnaast vergroten we de arbeidsparticipatie. We streven naar een Zevenaar waar in de wijken en dorpen het verenigingsleven blijft bloeien. Waar veel inwoners zich vrijwillig inzetten voor hun buurtgenoten en hun omgeving. En initiatieven vanuit de samenleving worden aangemoedigd. De sociale netwerken vervullen hierbij een belangrijke rol. Iedere kern heeft zo’n netwerk van inwoners, professionals, vrijwilligers(organisaties), verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen. Met een eigen dynamiek. Voorlichting, advies, ontmoeting en lichte ondersteuning zijn nabij. Waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners met voorzieningen op maat. Dat gebeurt o.a. op de gebieden jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Ons uitgangspunt is dat we dit uitvoeren vanuit een financieel gezonde basis.

Beleidskaders

Beleidsplan schuldhulpverlening Rijnwaarden
Notitie integrale schuldhulpverlening Zevenaar
Preventieplan schulden Zevenaar
Beleidsnotitie Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2014 Rijnwaarden
Armoedenota Meedoen in tijden van schaarste Zevenaar
Beleidskader gemeentelijke welzijnsaccommodaties Zevenaar
Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar
Uitgangspunten notitie jeugd en maatschappelijke ondersteuning 2017
Beleidsnotitie jeugd en maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp september 2014
Liemerse Kadernotitie ‘Samen werken aan de samenleving’ januari 2014
Kaders professioneel welzijnswerk 2016-2019 gemeente Rijnwaarden
Notitie mantelzorgersbeleid Rijnwaarden 2016-2019 "Rijnwaarden in actie voor mantelzorgers"