Algemeen

Doelstelling

Initiëren, versterken en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van sport, cultuur, kunst en recreatie. De gemeente zet zich in voor behoud van het rijke verenigingsleven in de gemeente. Een goed recreatief, sportief en cultureel aanbod voor een bruisende en levendige uitstraling van de gemeente, waardoor de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonomgeving en verblijfslocatie wordt verhoogd.

Beleidskaders

Herindelingsadvies 2016
Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
Zevenaar: de koers van recreatie en toerisme 2013 - 2018
Toeristisch-recreatieve beleidsnota 2010 - 2020 (Rijnwaarden)
Visie watersportgebied de Bijland
Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017 - 2020
Cultuurhistorische waardenkaart 2013
Een visie op het erfgoed 2015 - 2019 (Zevenaar)
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst
Beleidsnota Sport 2013 - 2020 (Zevenaar)
Bomenbeleidsplan Zevenaar
Beleidsplan Stedelijk Groen 2006 - 2016
Groenbeleidsplan Rijnwaarden
projectplan ZO Zevenaar