Algemeen

Doelstelling

Met inwoners, bedrijven, politie en brandweer en andere hulpverleningsorganisaties en maatschappelijke instellingen dragen wij verantwoordelijkheid voor een veilig woon- en leefklimaat. We ondersteunen en stimuleren initiatieven hiertoe vanuit de samenleving. We nemen de regie daar waar het gaat om de handhaving van de openbare orde en wij bewaken de veiligheid.

Beleidskaders

Begroting VGGM 2018-2021
Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Zevenaar 2016-2019
Handhavingsnota "een zaak van afwegen" Zevenaar
Handhavingsbeleid Rijnwaarden