Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

0. Bestuur en ondersteuning
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 201819.44219.42919.23819.238
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 20182.0322.0521.9862.154
2. Autonome ontwikkelingen334662547450
Uitbreiding griffie met 0,4 fte31313131
Totaal mutaties primitieve begroting2.3972.7452.5642.635
Totaal lasten21.84022.17421.80321.873
Baten
Oorspronkelijke begroting 201878.42378.23978.12378.123
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 20182.4232.7032.6992.695
2. Autonome ontwikkelingen229217206173
Totaal mutaties primitieve begroting2.6522.9202.9052.868
Totaal baten81.07481.15981.02880.991
Saldo voor bestemming59.23559.01759.22559.117
Mutaties reseve
Toevoegingen110110110110
Ontrekkingen1.6021.6071.6071.607
Saldo Mutaties1.4921.3601.3601.360
Resultaat57.74357.65757.86557.757

Programma Financieel per taakveld

0. Bestuur en ondersteuning
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten21.84022.17421.80321.874
Baten81.07481.15881.02780.990
Saldo van baten en lasten59.23458.98459.22559.116
Toevoeging reserves110279247247
Ontrekkingen reserves1.6021.6071.6071.607
Resultaat57.74357.65857.86657.758