Algemeen

Doelstelling

De gemeente wil een goede, betrouwbare en betrokken dienstverlener zijn. In de dienstverlening staat gastvrijheid met net dat beetje extra centraal. Goed besturen vraagt om een goede bestuurscultuur. Dit houdt in een integere en respectvolle wijze van besturen waarbij transparantie en openheid hoog in het vaandel staan.

Beleidskaders

Herindelingsadvies
Besturingsfilosofie
Dienstverleningsvisie
Inkoop- en aanbestedingenbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL